EAS toetus Bikeepile

Bikeep OÜ on EASi kaudu saanud tootearenduse toetuse. Toetust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames. Tootearenduse toetus eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Projekti eesmärk on arendada modulaarne nutiüksus (Smart Unit – SU), elektrooniline lukk ja lihtsustada Bikeep´i toodete tootmist ning koostamist. Projekti tulemusena arendatavad tooted vähendavad Bikeep´i toodete vahelisi erinevusi ja tõstavad kasutusmugavust. Bikeep´i tootegruppide ülene SU-moodul on lisaks järelpaigaldatav (retro-fit) turul eksisteerivatele konkureerivatele toodetele.

EAS toetus Bikeep OÜ projektile on maksimaalselt 120 816 (ükssada kakskümmend tuhat kaheksasada kuusteist eurot) eurot.

Smart commercial bike racks at US Legacy Partners
Railway station bike rack
Outdoor bike racks for winter