Tehnički podaci i datoteke

Kontaktirajte nas

Standardna instalacija

Standardna Bikeep pametna stanica se instalira pomoću klinastog sidra

Instalacija sa uzemljenim pločama

Ne trebaju nikakvi zemljani radovi – lako se preseljavaju.

Groundplates_Bikeep

Električni zahtevi

Od prvog Bikeep pristaništa kabliranje se distribuira na sva ostala mesta.

Br. stanica
Potrošnja struje
5 mesta 15W
10 mesta 20W
15 mesta 25W
25 mesta 40W

40W ≈ jedna standardna sijalica

Opcije merenja / rasporeda bicikala

Bikeep stanica i dodaci

Prilagođene boje

Označite stanicu tako da odgovara vašem identitetu.

Solarni panel

Bez potrebe za dodatnim izvorom napajanja.

1
Enter your email to download files:
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Za više informacija kontaktirajte nas: info@bikeep.com